Prawidłowa interpretacja tej indywidualnej dla każdego z nas liczby, zależy od wielu czynników i wcale nie jest prosto je wszystkie uwzględnić. W wielu sytuacjach, wskaźnik BMI oczywiście jest pomocny, ale koniecznie trzeba znać jego ograniczenia i szczególne przypadki interpretacji.

Jak ważna jest prawidłowa interpretacja BMI?

Po pierwsze, kontrowersje wzbudza, sztywno ustalona przez Światową Organizację Zdrowia wartość BMI 25. Jest to graniczna liczba, powyżej której, mówi się już o nadwadze. Wielu praktykujących dietetyków zauważa, że być może jest to za niski pułap dla obecnego społeczeństwa. Oczywiście nadwaga, to jeszcze nie otyłość. Przyjęło się, że z otyłością (wskaźnik BMI powyżej 30), wiąże się wysokie ryzyko zachorowania na cukrzycę, miażdżycę czy wystąpienia chorób układu kostno-stawowego i innych. Jednak warto pamiętać, że samo wyznaczenie BMI nie zastąpi diagnostyki.

Odchylenia od sztywnych norm

Ponieważ obliczenie BMI, bazuje jedynie na masie ciała i wzroście, nie jest ono dokładne. Ważne aspekty, które są pomijane to np. rozkład tkanki tłuszczowej w ciele i jego zawartość, masa mięśniowa i kostna czy typ budowy ciała i jego proporcje. Dlatego właśnie, występujące odchylenia od normy 18,5 do 25, należy zawsze analizować indywidualnie, najlepiej z pomocą doświadczonego dietetyka lub lekarza. Dla przykładu, osoby o atletycznej budowie ciała, z rozrośniętymi muskułami, zwykle mają wyższe BMI. Z drugiej strony, badania wykazują, że szczupli Azjaci, już przy niskich wartościach BMI, są bardziej narażeni na cukrzycę niż Europejczycy.

Ograniczenia zastosowania wskaźnika BMI i szczególne przypadki

Na pewno, nie stosuje się indeksu BMI, przy określaniu prawidłowej masy ciała dzieci. W tabelach klasyfikujących pod względem wartości wskaźnika, mowa jest wyłącznie o osobach dorosłych. Do mniej więcej 14 roku życia, korzysta się z metody tabeli centylowych. Ponadto, kobiety w ciąży, również nie powinny sugerować się BMI przy określaniu prawidłowej masy ciała. Jest pewien szczególny przypadek, gdy BMI oscyluje wokół 25-35 (nadwaga i lekka otyłość), ale ma to korzystny wpływ na zdrowie. Paradoks otyłości był przedmiotem wielu badań i obserwacji, a naukowcy doszli do zaskakujących wniosków. W niektórych chorobach, dodatkowa tkanka tłuszczowa, stanowi źródło energii i poprawia rokowania pacjenta w walce o zdrowie.